Belépési nyilatkozat

Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága

1065 Budapest, Révay köz 4..

E-mail: titkarsag@szmt.hu · Web: https://www.szmt.hu

Belépési nyilatkozat

Kérjük, egy eredeti példányban megküldeni az SZMT címére! 

Belépő tag neve, lakcíme

Levelezési adatok Levelezési név Irányítószám: Város Utca, házszám Mobil telefon E-mail

Munkahelyi adatok

Munkahely neve

Munkahely címe

Ajánlók neve: 1. .................................................................. 2. ..............................................................................

Mi ajánlók, a belépő tag szervezetfejlesztési érdeklődését, tevékenységét ismerjük és annak alapján felvételét támogatjuk.

....................................................                                                               ....................................................

      ajánló aláírása                                                                            ajánló aláírása

Elfogadó nyilatkozat:

A Szervezetfejlesztők Magyarországi Társaságának Alapszabályát elfogadom, céljaival egyetértek és megvalósításában aktív közreműködést vállalok. Az SZMT Etikai Kódexét ismerem, abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek vallom. A tagsági díjat befizetem és a fenti adataimnak az SZMT címlistájában történő felhasználásához hozzájárulok.

Tagdíj:

A tagsági díj 25.000 Ft/ fő/ év, diákoknak, non-profit szervezetek alkalmazottainak, tartósan munkanélkülieknek, GYES-en lévőknek, nyugdíjasoknak 50% kedvezmény írásbeli kérvényezést követően. Számlázási adatok

Számlázási név

Számlázási cím

Kelt, .....................................................                             ......................................................

                                                                               belépő tag aláírása