SZMT ETIKAI workshopok 2022

Az SZMT EB 2022 február -március - április hónapjaiban három részből álló online workshop sorozatot tart a szervezetfejlesztő szakma különböző etikai problémáiról.

A workshopok lehetőséget nyújtanak arra, hogy átgondoljuk etikai dilemmáinkat, fejlesszük etikai problémamegoldási készségeinket a mindennapi gyakorlat során, megbeszéljük milyen módon tudjuk ügyfeleink körében képviselni szakmai, etikai alapelveinket, megismerjük az új Etikai Kódex és az EB SZMSZ-Statútumát.
A workshopokat három főbb etikai problématerület köré szerveztük, amelyeket bizottságunk egy-egy tagja fog vezetni.
Az egyes workshopokhoz egyfajta vitaindítónak szánt etikai dilemmákat fogalmaztunk meg és nagyon várjuk a tagság által megfogalmazott további problémákat.

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A fenti linken lehet jelentkezni. A workshopokhoz az online meghívót a workshop előtti napokban fogjuk kiküldeni.

I. workshop

2022 február 17 csütörtök 17:00 - 19:00

Vezeti: Torma Kálmán és Csanádi Péter

Üzleti etika

 • Hogyan kezeljük azt a helyzetet, amikor a megbízónk korábbi ismerősünk, barátunk, rokonunk, vagy a megbízás ideje alatt válik azzá?
 • Mit kell tennünk, ha egy megállapodott ütemezéssel rendelkező megbízás megvalósítása alatt egy igen jövedelmező felkérést kapunk, de megvalósítása ütközik a jelenlegi projekt megvalósításával?
 • Hogyan járjunk el, ha két ügyfelünk egymásnak versenytársai a piacon?
 • Mit tegyünk, hogy ha megbízónk olyan munkához kíván alvállalkozóként bevonni, amelynek etikai háttere tisztázatlan vagy épen helytelen?

II. workshop

2022 március 17 csütörtök 17:00 - 19:00

Vezeti: Horváth Gábor és Torma Kálmán

Együttműködés más (szervezet)fejlesztőkkel

 • Hogyan legyünk etikusak, ha egy ügyfélnél több szervezetfejlesztő dolgozik párhuzamosan, különböző megbízási szerződésekben?
 • Hogyan legyünk etikusak, ha az ügyféltől egy előző, más által végzett szervezetfejlesztési munka folytatására, vagy értékelésére kapunk megbízást?
 • Hogyan járjunk el, ha az ügyfelünk más szervezetfejlesztőről kérdezi informálisan a véleményünket?
 • Hogyan járjunk el, ha más szervezetfejlesztő írásos anyagait, módszereit használjuk a munkánk során?

III. workshop

2022 április 14 csütörtök 17:00 - 19:00

Vezeti: Csanádi Péter és Horváth Gábor

Szakmai etika

 • Kihez lojális a szervezetfejlesztő: a megbízó szervezethez, vagy a szervezetfejlesztési projektben együttműködő személyhez?
 • Szabályozottság vs rugalmasság: milyen körülmények között lehet dolgozni aláírt szerződés nélkül?
 • Hogyan tudjuk jól, etikusan szolgálni a megbízó szabad, felelősségteljes döntéshozatalát a szervezetfejlesztési folyamat során? Figyelembe véve a tudásunkat, tapasztalatainkat, ismereteinket - elkerülve a manipulációt, befolyásolást, tudás-visszatartást.
 • Miként kezeljük azt a szituációt, amikor a szervezetfejlesztési projekt során a vizsgált szervezeten belül egymásnak ellentmondó szakmai álláspont alakul ki?