Nyilatkozat

Iparfejlesztésért Tanácsadói Platform
a hazai tanácsadó szövetségek kapcsolódása
az Irinyi tervhez

Az Irinyi tervből:

"Hazánkban a kkv-k számaránya a vállalkozásokon belül magasabb az Európai Unió átlagánál, különösen jelentős a mikro vállalkozások súlya mind darabszám, mind a foglalkoztatásban betöltött szerepük alapján. Ugyanakkor a GDP-hez történő hozzájárulásban a hazai kkv szektor több mint 4 százalékkal elmarad az uniós átlagtól, nálunk relatíve alacsony a növekedésre, exportra képes kis- és közepes vállalkozások súlya."

"A vállalkozások számára kedvező üzleti környezetet a szabályozási terhek további csökkentésével, a vállalkozások működésével kapcsolatos infrastruktúra fejlesztésével, valamint a vállalkozói készségek megszerzésének könnyítésével kívánjuk elérni."

"Az alacsony vállalkozói hajlandóság, a mindennapi üzleti gyakorlatokhoz szükséges alapismeretek hiánya alapvető gátja a termelékeny és versenyképes kkv szektor kialakulásának, ezért a Kormány egyik fókuszpontja e területre irányul."

Az Irinyi terv célja, hogy megteremtse a magyar gazdaság hosszú távú növekedésének hajtóerejét.

* * * * *

A hazai tanácsadói szövetségekben dolgozó tanácsadók és szakértők több évtized alatt felhalmozott, jelentős tudással és tapasztalattal rendelkeznek, aminek felhasználásával értékteremtő módon hozzá tudnak járulni az Irinyi terv teljesüléséhez és azon keresztül a magyar gazdaság, a hazai kis- és középvállalatok fejlődéséhez, stabilizálódásához, és perspektivikus növekedéséhez.

A magyar tanácsadó szervezetek elnökei elkötelezettek abban, hogy az általuk képviselt szervezetek részt vegyenek a hazai KKV-k fejlesztésében, versenyképességének növelésében, ennek érdekében létrehozzák az Iparfejlesztésért Tanácsadói Platformot, továbbiakban: IpTan Platform.

A magyar tanácsadó szervezetek elnökei ezen dokumentummal nyilvánítják ki azon meggyőződésüket és elhatározásukat, hogy kapcsolódni kívánnak az Irinyi tervhez, az NGM-mel és szakmai szervezetekkel együttműködve kívánnak hozzá járulni a hazai KKV-k vállalati kultúrájának fejlődéséhez.

A tanácsadó szövetségek elnökei egyúttal azt is vállalják, hogy szakmai területükön, szövetségük tagjai, tagszervezetei között egyetértő és együttműködő támogatókat keresnek, toboroznak a nyilatkozatban foglaltak minél magasabb szakmai színvonalú támogatása és megvalósítása érdekében.

2018. október 30.

Az aláírók 2018 októberében

Fővállalkozók Magyarországi Szövetsége - Dr. Végh Imre elnök

Humán Szakemberek Országos Szövetsége - Dr. Poór József elnök

Magyarországi Coach Szervezetek Szövetsége - Baska Judit elnök

Országos Humánmenedzsment Egyesület - Szűts Ildikó elnök

Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága - Cserey Miklós elnök

Változás- és Válságmenedzserek Országos Szövetsége - Dr. Noszkay Erzsébet elnök

Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége - Mezei Szabolcs elnök

Az aláírók kezdeményezően nyitottak arra, hogy más tanácsadó szövetségek is csatlakozzanak a nyilatkozathoz.