Legyél részese a programjainknak!

Hozd el a javaslataidat, keresd a válaszokat!

Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága

1065 Budapest, Révay köz 4.

+36-30-206-7298

titkarsag@szmt.hu

elnok@szmt.hu

Az SZMT tagja lehet, az ALAPSZABÁLYBÓL:

8.4. A Társaság rendes tagja:

az, a természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet, akinek a Társaságba történő belépését

  • eddigi tevékenysége alapján, két tag, írásban ajánlja,
  • belépési szándékát az Elnökségnek írásban bejelenti, és nyilatkozik arról, hogy a Társaság Alapszabályában és Etikai Kódexében foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri és vállalja, hogy tagsági jogait felelősen gyakorolja, illetve a tagsággal járó kötelezettségeinek eleget tesz, továbbá
  • vállalja, hogy megfizeti a tagdíjat, amelynek mértékét és rendjét a Közgyűlés állapítja meg.

A belépési nyilatkozatot itt tudod letölteni!