Kormányzati 30 milliárd forintos szervezetfejlesztési keret

December óta borzolja a kedélyeket OD-s szakmai berkekben a tárgyban szereplő keretre lefolytatott közbeszerzés módja és eredménye, valamint a hozzá kapcsolható jogszabály, ami az állami tulajdonú vállalatok számára kizárólag ebben a keretrendszerben, az NKOH-n keresztül teszi lehetővé szervezetfejlesztési szolgáltatások igénybevételét. (lásd csatolt összefoglaló dokumentum)

Az SZMT Elnökségi körében elindított beszélgetés szerint e helyzet etikai, értékrendi, szakmai és üzleti kérdéseket, dilemmákat is felvet és a keret nagyságrendje és felhasználásának módja jelentősen befolyásolja a szervezetfejlesztési szolgáltatások piacát. Ezért úgy döntöttünk, hogy megvitatjuk a tagsággal és az SZMT szervezeti életében aktív szerepet játszó programgazdákkal a kialakult helyzetet, és - amennyiben lehetséges - kialakítunk egy SZMT-s állásfoglalást azzal kapcsolatban, hogy mi legyen a modus vivendi az adott körülmények között.

Februárban elindult egy levelezés is a programgazdák és az Elnökség körében ugyanebben a témában, ami megerősített bennünket a szándékunkban, hogy Társasági szinten foglalkozzunk a kérdéssel.

Hogyan tervezzük ezt?

1) Az Elnökség elkészít egy vitaindítót, amit megküld az SZMT tagoknak és a programgazdáknak március 26-ig.

2) Április 6-án 17:00 - 19:30 h között tartunk egy online megbeszélést az érdeklődő SZMT tagokkal és programgazdákkal, aminek kettős célja van: egyrészt tájékoztatás arról, hogy mi történt az ügyben december óta (pl. hogyan reagáltak a társzervezetek, milyen egyeztetések zajlottak?), másrészt az álláspontok tisztázása, az SZMT-s állásfoglalás főbb pontjainak kialakítása.

3) Április 20-ig az Elnökség a megbeszélés eredményei alapján elkészíti és kiküldi az állásfoglalás tervezetet, amit a májusi Közgyűlés elé terjeszt megvitatásra, elfogadásra.

4) Május 6-án 15:30 - 18:30 h között tartjuk az SZMT beszámoló közgyűlését, ahol az egyik napirendi pont lesz az állásfoglalás megvitatása, és szavazás az elfogadásáról.

Alakítsuk ki közösen az SZMT álláspontját ebben a piacunkat lényegesen befolyásoló ügyben! Számítunk rátok a folyamatban!