Mezei Julcsi díj

Miért Mezei Julcsi díj


A SZAKMÁÉRT ÉS A KÖZÖSSÉGÉRT

az Elnökség által módosított változat

Budapest, 2009. július 20.

PREAMBULUM

A Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága megalapítja a Mezei Julcsi Díjat, az SZMT-ben végzett kimagasló szakmai és közösségi tevékenység elismerésére. Az SZMT céljai többek között:

 • a magatartástudományi alapú szervezet- és vezetésfejlesztési tanácsadás szakmai bázisának, elméletének, módszertanának és gyakorlatának fejlesztése;
 • a közös ismeret- és tudásbázis létrehozása, ami az ODTKR alapján lehetőséget nyújt az önzetlen egymástól való tanulásra;
 • az építő hangulatú, pozitív gondolkodást tükröző közösségi szellem erősítése, fenntartása;
 • a szakma ismertségének, elismertségének, jó hírének megteremtése, és megőrzése és öregbítése, ami a magas színvonalú fejlesztési tevékenységen és az etikus üzleti magatartáson keresztül valósul meg.

A díjjal az SZMT tisztelegni kíván Mezei Júlia előtt, aki a fenti célok megvalósításában való aktív részvétele mellett emberi magatartásával is példaadó, példamutató személyisége volt az SZMT-nek.

A díj elnevezése: "Mezei Julcsi Díj - a szakmáért és a közösségért"

A DÍJ CÉLJA, TARTALMA

Az SZMT ebben a formában is elismerni kívánja/elismeri azt a szakmai kvalitást, emberi hozzáállást, etikus üzleti magatartást, melyet értékként vállal, képvisel és közvetít. A díj tulajdonosa az lehet, aki jelölése időpontjáig szakmai tevékenységében és emberi magatartásában egyaránt kimagaslóan képviselte az SZMT értékeit és valósította meg céljait.

A díj az SZMT-nek, mint szakmai közösségnek az elismerését, köszönetét fejezi ki és tolmácsolja a díjazott, az SZMT tagsága és a szakmai társszervezetek felé.

A DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZEMPONTJAI

A díj alapítójának szándéka, hogy az alábbi szempontok összességében nyújtott kiemelkedő teljesítményt vagy eredményt díjazza egy személy vagy egy szakmai közösség számára.

 • a magatartástudományi alapú szervezet- és vezetésfejlesztési tanácsadás szakmai fejlesztésében (elmélet, módszertan, gyakorlat) elért (bemutatott, publikált, ...) eredmények; (pl.: új hazai megoldások, külföldi eredmények hazai adaptációja, külföldre irányuló szakmafejlesztési tevékenység, ...)
 • szakmai ismereteinek megosztásában és közkinccsé tételében nyújtott kimagasló teljesítmény
 • az SZMT közösségi életében való aktív részvétel
 • a szakma jó hírének megteremtésében való közreműködés (kiváló fejlesztési munkák ügyfél visszajelzések alapján, etikus üzleti magatartás,...)
 • példaértékű, mintaadó viselkedés, - emberi hozzáállás, magatartás

A DÍJAZOTTAK SZÁMA

Évente egy személy, vagy szakmai közösség. A díjat egy személy, vagy szakmai közösség csak egy alkalommal nyerheti el.

A DÍJ ÁTADÁSA

A díj átadására minden évben egyszer kerül sor az elnökség által meghatározott időpontban. A díj átadására egy ünnepélyes szakmai est keretében kerül sor. A díjat az első alkalommal a döntésre felkért elnökök, a továbbiakban az előző évi díjazott adja át.

A DÍJ

Egyedi képzőművészeti alkotás (plakett, szobor, kerámia ...) vizsgázott, regisztrált művésztől. A díj elkészíttetésére az SZMT elnöksége külön felkérést tesz.

A DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK ÉS ÁTADÁSÁNAK ELJÁRÁSI FOLYAMATA

 • A díj meghirdetését minden évben az SZMT elnöksége teszi közzé a díjkiíráskor. (Első alkalommal a 2003. évi közgyűlésen). A meghirdetéssel együtt az SZMT elnöksége hozzáférhetővé teszi a jelöléshez szükséges formanyomtatványt. Ez a dokumentum tartalmazza a jelöléshez szükséges információkat, és a felhívás teljes szövegét.
 • Jelölést az érvényes SZMT tagsággal rendelkezők tehetnek egyénileg, vagy csoportosan.
 • A díjra nem jelölhetők a funkcióban lévő elnökségi tagok.
 • A javaslatokat a Titkárság gyűjti, összegzi szűrés nélkül.
 • A díj elbírálási folyamatát az SZMT elnöksége szervezi.

A DÍJ ODAÍTÉLÉSE

 • Az SZMT titkársága által a meghatározott határidőig beérkező javaslatokat első körben az SZMT elnöksége bírálja el. A bírálatba bevonhatja a korábbi díjazottakat és a korábbi elnököket.
 • Az elnökség konszenzusos döntés alapján jelöl három jelöltet.
 • A jelöltekre az érvényes tagsággal rendelkező tagok szavazhatnak ezt követően. A szavazás végeredményeként megválasztásra kerül az adott évi díjazott.

A DÍJ ÁTADÁSA

A döntést követően kerül sor a díj átadására. Az átadási ceremóniára meghívást kap minden jelölt, minden SZMT tag, valamint a szakmai partnerszervezetek, az ügyfelek is..

Díjazottak